Bylo vyhlášeno konkurzní řízení na místo ředitele školy ve Stříbrné Skalici

Nově založené občanské sdružení Život v Hradci a okolí, o.s. usiluje o zlepšení podmínek v Základní škole ve Stříbrné Skalici, které jsou dlouhodobě v neuspokojivém až neúnosném stavu, k čemuž přispívá, jak jsme přesvědčeni, i personální obsazení postu ředitele školy. To si již uvědomují veskrze všichni zastupitelé obce Stříbrná Skalice, kteří vyhlásili konkurz na jeho místo.
Žádáme proto všechny zájemce (i ty, kteří o někom schopném a hodícím se na tento post vědí), nechť se informují na obecním úřadě ve Stříbrné Skalici, případně na stránkách obce: www.stribrnaskalice.cz

!!!POZOR!!! Přihlášky s požadovanými doklady je nutné doručit do 11.května 2012 osobně na podatelnu Obecního úřadu ve Stříbrné Skalici.

Oficiální dokument Vyhlášení konkurzního řízeníZDE.

Leták občanského sdružení – ZDE.