Poutní svatojakubská mše svatá v kostele sv. Jakuba v Rovné

V neděli 29.7.2012 v 15 hodin bude v kostele sv. Jakuba Většího v Rovné ve Stříbrné Skalici sloužena svatojakubská mše svatá. U té příležitosti budou vysvěceny historické varhany zrestaurované Martinem Poláčkem. O jejich rekonstrukci se za pomoci sponzorů a drobných dárců zaloužilo především Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka.

Poprvé na varhany zahraje Přemysl Kšica. Rovněž budete mít možnost otestovat nově vyrobené dubové lavice, avšak pravděpodobně až po skončení programu, jelikož do stísněných prostor románského kostelíka budou mít přednostní vstup sponzoři a dárci. Pokud mezi ně ovšem nepatříte.

čerpáno z letáku vyvěšeném na dveřích kostela

Více o kostele sv. Jakuba ve Stříbrné Skalicizde.