Propastský Úplně Banální Sedmiboj 2012

V sobotu 1.9.2012 se v Hradci na Propasti uskutečnil nultý ručník Propastského sedmiboje. Nápad uspořádat tuto akci dostali chlapíci z Propasti na jedné z četných kolařských vyjížděk. Organizace se očekávaně ujmul Theodor Jareš (Totek) a musím uznat, že vše klapalo jako po drátkách.