Putování s Břekem a Tančí

Na sobotu 3.11.2012 jsme pro hradecké i nehradecké děti připravili jednodenní putování. Nebyl to náš nápad, ale našich kamarádů, Břeka a Tančí, kteří ho pro naše děti dobrovolně připravili. Na následujícím obrázku jsou rukou Tančí zakresleny úkoly, kterými děti během dne prošly.

Úkolů měli připraveno více, ale čas vymezený putování byl příliš krátký.

Fotografie níže si pak můžete zidentifikovat s vyobrazením Tančí. Jen to opékání bizona budete na obrázku hledat marně.

A děti večer po akci? Spaly dobře.