Valná hromada TJ Sokol Stříbrná Skalice

V sobotu 23.března 2013 v 16 hodin se v místní sokolovně uskuteční VALNÁ HROMADA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL STŘÍBRNÁ SKALICE.

Následuje text uveřejněný na stránkách stříbrnoskalického sdružení:

Program schůze: 1. Zahájení a schválení programu, 2. Volba návrhové a volební komise, 3. Zpráva o činnosti, 4. Zpráva o hospodaření TJ, 5. Diskuse, 6. Volby nového výboru TJ SOKOL, 7. Usnesení, 8. Závěr

Prezence bude provedena od 15.30 hodin a současně bude prováděn výběr členských příspěvků na rok 2013. Máte možnost se vyjádřit a navrhnout případné aktivity v naší sokolovně a sami se jich nadále účastnit.

Sokolovna je nás všech a tak se spolu s námi pojďte zapojit a svými schopnostmi i umem ovlivnit její činnost tak, aby vám přinášela radost z pohybu i kulturního vyžití!!!!!

S ohledem na současné ceny ve sportovních zařízeních je pro vás i vaše děti sportovní činnost v TJ SOKOL finančně všem dostupná a v této hektické době zde kromě protažení těla získáte i dobrou náladu a nové kamarády!

Marie Studničková v. r. starostka TJ Sokol

zdroj: http://os-skalice.rubicus.com/news/valna-hromada-telocvicne-jednoty-sokol-v-sobotu-23-brezna-2013-v-16-hodin-v-mistni-sokolovne-/