Archeologická vycházka Posázavím

Archeologická vycházka Po stopách pravěkého osídlení Posázaví – pozvánka zde, kterou v sobotu 13. dubna uspořádala občanská sdružení Život v Hradci a okolí a Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka, přilákala nepřeberné (na začátku bylo napočítáno 110, ale cestou se připojili další) množství zájemců o poznání nejstarších pozůstatků lidského osídlení a činnosti v krajině mezi Stříbrnou Skalicí a Sázavou.

Vycházku navrhl a provázel jí svým velice erudovaným výkladem Jiří Bernat, pracovník Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. V některých momentech v poměrně náročném terénu a při tak velkém počtu účastníků, se však ne všechny jím, ač hlasitě, sdělované informace dostaly ke všem. V budoucnu proto můžete na těchto stánkách očekávat o navštívených lokalitách krátký článek.

Fotografie Studzinských naleznete zde – http://martinastudzinska.rajce.net/pravek,

mé pak níže.

Jakub Hlavatý