Pohádkový Hradec 2013

Minulou sobotu 8.6.2013 se v Hradci u Stříbrné Skalice uskutečnil již třetí ročník akce pro děti s názvem Pohádkový Hradec. Akci připravilo naše, již rok fungující, občanské sdružení Život v Hradci a okolí, o.s. složené převážně z lidí žijících v Hradci. Po zkušenosti z minulého roku, kdy nás zaskočila hojná účast (zhruba 60 dětí, připočtěte doprovod), jsme se na letošní ročník museli lépe připravit.

Na patnácti stanovištích rozmístěných jak v samotném Hradci, tak v přilehlém lese, čekalo na děti zhruba 20 pohádkových bytostí s připravenými dílčími úkoly. Ústředním tématem akce bylo sbírání v lese poztrácených šupinek hradeckého kapříka Tondy, kterého už už zlá volavka Cecílie odnášela ve svém zobáku k Oplanům a kapřík ze strachu trousil šupinky, když tu ze svého kutlochu vyběhl ostražitý loupežník Rumcajs a kapříka zachránil.

Děti si nejprve v hradeckém rybníčku kapříka (byť polystyrénového) chytly, poté dostaly na krk kartičku s jeho motivem, načež vyrazily do přírody plnit úkoly bytostí, které jim za splnění úkolů posbírané šupinky na kartičku přilepily.

Po projití zhruba kilometr a čtvrt dlouhé trasy se děti vrátily do základního tábora, kde po předložení kartičky s šupinkami polepeným kapříkem obdržely drobnou sladkost, předmět poskytnutý pražskou městskou policií a buřta či popcorn na posilnění.

Po přepočítání zbylých odznaků s motivem Pohádkového Hradce, které jsme dětem na začátku rozdávali, jsme dospěli k počtu 88 dětí, jež se letošního ročníku zúčastnily. Nelze si než přát, aby obliba této na koleni dělané akce u dětí, potažmo rodičů, vydržela i do příštího roku.

Na závěr chci poděkovat všem pohádkovým bytostem, které bez nároku na odměnu obětovaly dětem svůj um a čas, zároveň lidem ze Stříbrné Skalice, kteří zajistili střílení ze vzduchovky. V neposlední řadě pak musím poděkovat zastupitelstvu obce Stříbrná Skalice, bez jehož finančního příspěvku by se akce v tomto rozsahu nemohla uskutečnit.

Jakub Hlavatý