O našich vycházkách napsali v Choceradském zpravodaji

V novém čísle Choceradského zpravodaje 2013/5 vyšla zprávička o vycházkách, které na stříbrnoskalicku pořádáme a jichž se účastní poměrně velký okruh lidí (vždy přes sto). Jakákoli odezva z řad účastníků je pro povzbuzení chuti do dalších akcí velice důležitá, o to víc, stane-li se tak na stránkách regionálního tisku či obecních zpravodajů.

V té souvislosti nemůžu nezmínit lítost nad neexistencí zpravodaje ve Stříbrné Skalici. Výtku zástupcům i zastupitelům obce jsem již předkládal, písemně i ústně, ale bez pádné odezvy. Nezbude, než začít zpravodaj vydávat ve vlastní režii.

Text zprávy: Zajímavé akce v našem okolí
V dubnu a září tohoto roku se turistický klub TJ Sokol Chocerady zúčastnil dvou vycházek pořádaných občanskými sdruženími Život v Hradci a okolí a Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka. Rádi bychom akce těchto sdružení doporučili všem zájemcům o regionální historii.
Na jaře uspořádala sdružení archeologickou vycházku „Po stopách pravěkého osídlení Posázaví Během ní jsme navštívili tři málo známá pravěká hradiště mezi Stříbrnou Skalicí a Sázavou – jedno pod chatovou osadou Na Hradcích a další dvě na Krkavčích skalách. Vycházku provázel výkladem Jiří Bernat, pracovník Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.
V půlce října jsme se vydali na další zajímavou vycházku »Stříbrná Skalice — zlaté Střimelice“ po stopách staré hornické činnosti v okolí Stříbrné Skalice. Naši průvodci (mezi nimi opět archeolog J. Bernat) nás provedli po místech s doposud patrnými pozůstatky dolování rud, ale také nám přiblížili další místní zajímavosti, např. o dobývání hradu ve Skalici. Bližší informace o těchto akcích i případné další plánované akce lze nalézt na stránkách sdružení život-v -hradci.cz nebo os-s kalice.rubicus.com.

Klára Růžičková