Vodní díla na Jevanském potoce

Občanské sdružení ŽIVOT V HRADCI A OKOLÍ

Vás zve na vycházku s přednáškou

Vodní díla na Jevanském potoce

PŘIJĎTE V SOBOTU 18.10.2014 v 11.00 DO JEVAN

DO RESTAURACE NA STATKU

odkud po krátkém úvodu vyrazíme na historickou vycházku dlouhou necelých 10 km s výkladem v přírodním terénu, převážně po cestách v okolí Jevanského potoka.

Cíl vycházky je v Hradci u Stříbrné Skalice, kde pro vás bude připravena shrnující přednáška s občerstvením.

dotazy týkající se organizace vycházky Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: 724 131 332

mapa-katastr-TRASA

Vycházkou budou provázet:
  • Ing. Evžen Zeman – vodohospodářské reálie
  • Jiří Bernat – historické a archeologické souvislosti
  • Jakub Hlavatý – archivní průzkum a pořadatel

> Po cestě vás čeká uvedení zaniklých i existujících vodohospodářských staveb na středním toku Jevanského potoka do sídelně historických souvislostí

> Jevanský mlýn a pozůstatky vodních staveb v Penčickém údolí – včetně modelu původního hrazení objektů a zajímavého experimentu na Jevanském potoce, prohlídka zbytků souvisejících objektů

(mlýny, pila, šindelka, flokárna, náhony, jezová tělesa a další)

> Penčický mlýn s pilou – krátký rozbor archivních pramenů v konfrontaci se zbytky vodních děl dochovaných v terénu

> Zaniklá soustava rybníků Bohumilského potoka – vodní díla jako archeologické objekty – konfrontace z historickými mapovými zdroji

mlynsky-kamen> Rybník Šáchovec – jeden z obnovených rybníků, zmiňovaný již v 15. století – změny funkčních objektů v důsledku historických povodní

> Prohlídka zbytků významné soustavy tří hačeckých průtočných rybníků zničených patrně katastrofální místní povodní na počátku 19. století

> Mlýnský náhon k hačeckému mlýnu u Kopeckých – fragmenty objektů, exkurze je vedena původním náhonem (tzv. jalovou troubou) až do Haček

> Informace o dvou (!) rybnících na Propasti a dalších částech rybniční soustavy na dolním toku Jevanského potoka

> Přednáška a občerstvení připravené občanským sdružením Život v Hradci a okolí, včetně odborného shrnutí historického a vodohospodářského u krámku Daniely Mrázkové v Hradci

 

One Response

  1. Zeman 29.9.2014