Vycházka po vodních dílech na Jevanském potoce – 2. část

Na sobotu 2. května 2015 jsme pro Vás připravili druhou část naučné vycházky po vodních dílech na Jevanském potoce.

mapa-vodni-dila-2-webTentokrát začneme ve 12.30 přednáškou v Informačním centru ve Stříbrné Skalici, odkud zhruba okolo 13.00 vyrazíme na vycházku dlouhou pět kilometrů přes mlýn v Podhrádí, mlýn Nouzov, Hruškovsý mlýn, mlýn Propast v Hradci až k mlýnu na Hačce.

Vycházkou provedou:

Evžen Zeman – vodohospodářské reálie
Jiří Bernat – historické a archeologické souvislosti
Jakub Hlavatý – archivní průzkum a pořadatel

Co Vás čeká:

  • Přednáška připravená občanským sdružením Život v Hradci a okolí, včetně odborného shrnutí historického a vodohospodářského v Informačním centru ve Stříbrné Skalici na náměstí
  • Po cestě vás čeká uvedení zaniklých i existujících vodohospodářských staveb na spodním toku Jevanského potoka do sídelně historických souvislostí

  • Mlýn v Podhrádízaba006
  • Mlýn a rybník Nouzov – replika vodního kola
  • Zaniklý rybník Žďár
  • Hruškovský mlýn, dříve Růžkovský – archivní prameny
  • Propastský mlýn – nejstarší zmínka již z počátku 15. století, staré fotografie
  • Informace o dvou (!) rybnících na Propasti a dalších částech rybniční soustavy na dolním toku Jevanského potoka
  • Hačecký mlýn – patrně vybudován v místě někdejší tvrze

Jste srdečně zváni

One Response

  1. Irena Kábelová 28.5.2015