Zaniklé vesnice na Stříbrnoskalicku – přednáška s vycházkou

usedlost-webNaučné akce pořádané zdarma spolkem (dříve občanským sdružením) Život v Hradci a okolí se již staly tradicí, která bude mít svoje pokračování v podobě podzimní vycházky.

Ta podzimní s názvem

Zaniklé vesnice na Stříbrnoskalicku aneb Počátky a vývoj středověkého osídlení

je pro zájemce o poznávání minulosti Stříbrné Skalice a okolí připravena

na sobotu 17. října 2015.zanikle-vesnice-na stribrnoskalicku-web

Sraz účastníků bude od 12.30 do 12.45 u obchůdku Daniely Mrázkové v Hradci u Stříbrné Skalice – mapa.

Po úvodním výkladu a obrazové prezentaci k počátkům a vývoji středověkého osídlení Stříbrnoskalicka čeká výletníky asi 10 km dlouhá trasa vedená převážně lesem. Na celkem šesti lokalitách bude možné pozorovat různé stopy zaniklých vesnických sídlišť.

interier-webArcheologické poznatky shrne Jiří Bernat z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, výpověď archivních pramenů pak přiblíží Vojtěch Vaněk ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře.

Zakončení vycházky u kostela sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici umožňuje návrat do Hradce autobusem PID číslo 382.

Vzhledem k pokročilému podzimnímu termínu a lesnímu terénu je třeba doporučit pevnou obuv. Akce se koná za každého počasí.

Předběžná trasa vycházky: