Čištění Jevanského potoka 2016

mapaI letos se nám naskytla jedinečná možnost zapojit se osobně do úklidu naší obce v rámci akce Čistá řeka Sázava, kdy již druhým rokem budeme čištit Jevanský potok a i letos ho organizuje náš spolek Život v Hradci a okolí.

Letos se chceme soustředit na celý tok a naše akce se zaměří nejen na břehy Jevanského potoka, ale i na škarpy přilehlých silnic, kde je stále ještě mnoho odpadu, který se nerozloží a kazí krásnou přírodu v našem okolí. Naše parta se zakousne do této výzvy v neděli 10. dubna po desáté hodině (termín zvolen tak, aby nekolidoval se sobotním charitativním během ve Skalici).

Manažerka celého projektu Denisa Cibulková ze společnosti Posázaví o.p.s. zmínila: „V rámci akce je možné uklízet svá okolí nebo jiné problematické prostory. Dobrovolníci nemusí jít jen k řece.“

Budeme čistit na pěti úsecích (viz mapka): náš spolek (1-3) a obce Stříbrná Skalice, Jevany a Vyžlovka (po 1).

Po skončení čištění (cca po 15. hodině) bude v Hradci pro dobrovolníky připraveno drobné pohoštění s opékáním a rádi Vás přivítáme.

Věříme tedy, že se do akce se s námi zapojíte. Pro bližší informace pište či volejte: