Jevanský potok vyčištěn!!!

V neděli 10. dubna se již podruhé čistil Jevanský potok. I letos jsme byli hlavními organizátory, tedy především Evžen Zeman, který akci koordinoval se současně probíhajícím čištěním řeky Sázavy. Letos se nám podařilo do čištění zapojit i obce Vyžlovku, Jevany a Stříbrnou Skalici.

Děkujeme sponzorům akce: DHI a.s. , EZ Hydroinformatics, Sweco a VRV za peněžní, věcnou a další pomoc naší akci, ale především děkujem dobrovolníkům. Byli jimi: Tadeáš Tašek, Adam Tašek, Evžen Zeman, Jiří Gaube, Hana Gaubeová, Martin Kalíšek, Ondřej Nesvadba, Pavlína Nesvadbová, Daniela Mrázková, Matěj Hrbek, Votěch Hrbek, Filip Šnor, Jakub Hlavatý, Petra Štykarová, Zdeněk Pácha, Jarmila Páchová, Gasnárek, Petr Mrázek, Marek Mrázek, Deniska Mrázková, Alička Mrázková, Evžen Novák, Jan Popelka, Robert Novák, Julie Popelková, Max Bernstein, Jana Bernsteinová, Anna Hlavatá, Ela Hlavatá, Markéta Hlavatá, Tomáš Rezner, Vilma Blumentritová, Tereza Blumentritová, Vanda Blumentritová, Ladislava Blumentritová, Teodor Jareš, Tobiáš Jareš, Jiří Kuthan, Pavlína Jiráková, Andrea Mikelová, Honza Dušek, Adélka Dušková, Marie Mrázková, Stanislav Šperlík, Milan Březina, Irena Březinová.

V neposlední řadě musíme poděkovat všem v Posázaví, kteří pomohli řešit logistiku a celkovou podporu celé akce na Sázavě a byli ochotni nás na Jevanském potoce vzít do hry. I díky jejich zkušenostem jsme snad neudělali závažnou chybu v organizaci a jejich podpora přispěla ke zdaru celé akce.
Moc všem osobně děkuji a těším se na další spolupráci a na setkání u Jevanského potoka.