Jakub Hlavatý, Hradec 1, Stříbrná Skalice, člen výboru,

Markéta Hlavatá, Hradec 1, Stříbrná Skalice, člen výboru,

Daniela Mrázková, Hradec 34, Stříbrná Skalice, člen výboru,

Michal Petřík, Hradec 36, Stříbrná Skalice, člen výboru,

Evžen Zeman, Na vrších 16, Praha 10, člen výboru,

Milan Blumentrit, Pražská 155, Stříbrná Skalice, člen spolku,

Michaela Horáková, Hradec 84E, Stříbrná Skalice, člen spolku,

Marek Horák, Dobrovského 30, Praha 7, člen spolku,

Anna Šebková, Děvínská 4, Praha 5, člen spolku,

Jiří Bernat, Na Čapík 198, Stříbrná Skalice, člen spolku,

Martin Veleta, K Marjánce 182, Stříbrná Skalice, člen spolku,

Robert Novák, Středová 94, Praha 10, člen spolku.