Home » Co dělají občanské organizace?

Co dělají občanské organizace?

Občanské organizace, občanská sdružení, nebo – podle terminologie nového občanského zákoníku – „zapsané spolky“ hrají v kulturním a společenském životě našeho kraje nezanedbatelnou úlohu. Jedná se o různá uskupení sdružující podobně smýšlející lidi, které spojuje nějaký společný zájem. Neziskovou formou pak často poskytují služby vztahující se ke kultuře, sportu nebo vzdělávání.

Co jsou občanská sdružení?

Jak jsme už naznačili v samém úvodu článku, občanská sdružení se od roku 2014 podle nového občanského zákoníku považují za spolky. Spolek pak je právnickou osobou, založenou osobami, které vede společný zájem, za účelem naplňování tohoto zájmu. Je to dobrovolný a samostatný svazek několika členů.

Občanské spolky vznikají zápisem do spolkového rejstříku. Musí mít stanovy, sídlo a statutární orgán. Minimální počet členů jsou tři osoby. Účelem spolku je dosahování společných zájmů, přičemž hlavní činností není podnikání.

Jak občanská sdružení fungují?

Ačkoli hlavní činnost spolku musí být v souladu s účelem, za kterým byl založen, a nesmí se jednat o výdělečnou činnost, může zapsaný spolek vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost podporující činnost hlavní. Zisk z ní ovšem lze využít jen pro spolkovou činnost. Toliko k trochu nudné, a pro to výrazně zestručněné, právnické teorii.

Občanská sdružení (spolky) se věnují velmi různorodé činnosti. Pro nás jsou nejzajímavější ty organizace, které se zabývají kulturními, vzdělávacími a podobnými aktivitami. Například divadelní spolky, vzdělávací centra nebo třeba hudební festivaly, které jsou mnohdy zaštítěné právě formou zapsaného spolku.

Výhody zapsaného spolku

Mezi hlavní výhody zapsaných spolků patří různé daňové výhody, které mohou získat při splnění podmínek stanovených zákonem. Patří mezi ně například možnost osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů nebo třeba čerpání dotací.

Pro klienty spolků pak je jistě významné, že se dá vzhledem k nekomerční povaze spolkové činnosti u členů očekávat, že to, čemu se věnují, dělají hlavně z přesvědčení a zápalu pro věc.

Na našich stránkách se můžete seznámit s mnoha spolky a jejich činností. A nejen s nimi, ale i dalšími organizátory různých akcí, které by vás mohly zajímat. Věříme, že zde naleznete inspiraci pro zajímavé kulturní a jiné volnočasové aktivity.